3. Vài Lời Nhắc Nhở

An Lành An Toàn

Mai Mắng Kéo Đến

Vui Vẽ Một Phút Thì Suôn Sẽ Cả Ngày


Núi Đá Dựng, Hà Tiên 2023

“Ở hiền thì sẽ gặp lành” …”Khi mình ở hiền thì mình nhả ra năng lượng tốt, và năng lượng tốt thì thu hút chuyện tốt đẹp tới “

“Ghét của nào trời ban cho cũa nấy” …”Ghét hận, bực tức thì mình thoát ra năng lượng xấu, năng lượng xấu thì thu hút chuyện xấu đến”

“Nóng nảy một giây hờn quán một thời” …”Vui vẽ bỏ qua đừng để lòng là bực tức sẽ tan mất”

“Đừng kêu đừng hỏi đừng cầu mà nên ra lệnh thì việc gì cũng suôn” … hỏi ai cũng ngó hướng kia, cầu trên chẳng thấy còn rầu gấp đôi.”

Đừng Rên, Đừng Khóc, Đừng Sầu