5. Ủng Hộ Chúng Tôi

Chúc Anh Chị Em Làm Ăn Suôn Sẽ

Làm Ăn Phát Đạt

Chuyện Đâu Vào Đó

Xin Vui Lòng Nhấn Vào Một Trong Những Nút Sau Đây Để Ủng Hộ Chúng Tôi Hàng Tuần


Chúng Tôi Sẽ Tăng Ba Luồng Năng Lượng Tốt Dưới Đây Cho Nơi Làm Ăn Hoặc Nhà Cửa Hàng Tuần Cho Anh Chị Em.

Luồng Năng Lượng Tốt Thứ Nhất

An lành an toàn trong sạch thoải mái mai mắn vui vẽ khõe mạnh


Luồng Năng Lượng Tốt Thứ Nhì

Đông khách hiền tip hậu… khách xài sang… khách dễ làm… khách vui vẽ


Luồng Năng Lượng Tốt Thứ Ba

Thợ thầy vui vẽ… thợ thành tâm cố gắng…

Chúc Anh Chị Em Khách Đông Tip Hâụ

Thợ Thầy Vui Vẽ

Tiền Tới Dễ Dễ Dàng


Nếu Anh Chị Em Cần Phong Thủy Tốt Cho Nhà Cửa Thì Xin Email Cho Chúng Tôi Tên Họ và Địa Chỉ Của Nhà Cho phongthuytot2025@gmail.com.